חינוך והדרכה, מאגרי מידע וניהול ידע, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים

ERP, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב

ERP, כספים ופיננסיים, רשויות / רשויות מקומיות, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

ניהול קשרי לקוחות, CRM, מאגרי מידע וניהול ידע, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, תעשייה

אחזקה, חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

ניהול קשרי לקוחות, CRM, ERP, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה

ERP, חינוך והדרכה, מאגרי מידע וניהול ידע

הנהלת חשבונות, CRM, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה, ניהול פרויקטים, אנרגיה

ניהול קשרי לקוחות, בריאות, יבוא/יצוא/עמילות מכס, ניהול פרויקטים, עזרים, רשויות / רשויות מקומיות, תמיכה ושרות

ERP, כספים ופיננסיים

ERP, חקלאות, כספים ופיננסיים, ניהול עסק

בריאות, תקשורת ושידורים