ניהול קשרי לקוחות, CRM, ERP, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה

ניהול עסק, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, אנרגיה

ERP, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב

בריאות, לוגיסטיקה

ERP, כספים ופיננסיים, רשויות / רשויות מקומיות, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

יבוא/יצוא/עמילות מכס, שיווק פרסום ומכירות, תמיכה ושרות

ניהול קשרי לקוחות, CRM, מאגרי מידע וניהול ידע, תחבורה וציי רכב, תמיכה ושרות, תעשייה

ניהול קשרי לקוחות, בריאות, יבוא/יצוא/עמילות מכס, ניהול פרויקטים, עזרים, רשויות / רשויות מקומיות, תמיכה ושרות

יבוא/יצוא/עמילות מכס, לוגיסטיקה

אחזקה, חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח והפצה, תחבורה וציי רכב, תיירות ופנאי

ERP, חקלאות, כספים ופיננסיים, ניהול עסק

הנהלת חשבונות, CRM, כספים ופיננסיים, לוגיסטיקה, ניהול פרויקטים, אנרגיה

ERP, כספים ופיננסיים