eTime

eTime
תותסיס מערכות מידע


דירוג גולשים:
איש קשר: בני
טלפון: 052-4760000

לקוחות המשתמשים באפליקציה זו:


 eTime


מיועדת לארגונים ובעלי מקצועות חופשיים, המספקים שירותים על בסיס שעות עבודה בתחומי התמחות שונים.
מערכת ייעודית למעקב ושליטה על שעות העבודה המושקעות במתן שירותים או בביצוע פרויקטים חד-פעמיים ומתמשכים.
מערכת פשוטה ונוחה לדיווח שעות המאפשרת תיעוד מלא ושיוך שעות עבודה לפרויקטים חיצוניים ופנימיים בהם עוסק הארגון, תוך הגדרת סוג הפעילות ועלות שעות עבודה לפי עובד.
מאפשרת מעקב ובקרה על תקצוב שעות עבודה והקצאתן לפרויקטים.
מצטיינת בגמישות רבה ומאפשרת הגדרת פרמטרים רבים על פי צרכי הארגון.
מאפשרת שליטה ומעקב על ניהול ההתחשבנות הכספית של הארגון מול הלקוחות.
מנהלת ארכיון ומפיקה מגוון רחב של דוחות בחתכים גמישים.

 

שעות

 • דיווח שעות עבודה ללקוח, לפרויקט ולפעילות
 • רישום נסיעות (שעות וק"מ)
 • העמסת עלויות ללקוח
 • רישום שעות נוכחות
 • דיווח שעות ונסיעות באינטראנט
 • אישור ונעילת דיווח שעות ע"י הממונים

 

פרויקטים

 • תקצוב פרויקטים: שעות עבודה ועלות
 • מעקב על שעות עבודה מושקעות בפרויקטים
 • חישוב חיוב בגין נסיעות
 • בסיסי התקשרות (סכום גלובלי, ריטיינר או לפי שעות עבודה בפועל)
 • טיפול בהסכמי ריטיינר
 • רישום אירועים
 • תכנון מול ביצוע
 • אבחנה בין פרויקטים מתמשכים לבין פרויקטים חד-פעמיים (לדוגמה ביקורת במשרדי רו"ח הוא פרויקט מתמשך)
 • פרויקטים אחידים - פרויקטים בעלי מאפיינים המתאימים ללקוחות רבים (ביקורת במשרדי רו"ח)

 

כספים

 • חשבוניות עסקה
 • קבלות
 • חשבוניות מס
 • גבייה
 • מעקב שיקים לקבל
 • העברת נתונים להנהלת החשבונות


לקוחות

 • ניהול כרטסת לקוחות
 • תנאי תשלום
 • הוצאת חשבוניות עסקה
 • מעקב גבייה
 • בסיסי התקשרות
 • הסכמים עם לקוחות
 • ספר טלפונים


כח אדם

 • ניהול כרטסת עובדים לפי התמחויות
 • חישוב שעות עבודה רגילות ונוספות לפי הסכמי שכר
 • תעריפי חיוב, עלויות
 • ניהול וטיפול בהערכת עובדים
 • תיעוד הסמכות והכשרות לעובד
 • העמסת עלויות עובד על פרויקטים ומחלקות לפי עלות שעות העבודה והוצאות רכב
 • ניהול ותיעוד ציוד המושאל לעובד
 • ספר טלפונים

 

שונות

 • מעקב אחר התקדמות ביצוע מאזנים
 • ניהול ומעקב תיקים בארכיון
 • סריקת מסמכים
 • ניהול מסמכים סרוקים
 • הקצאת עבודה לעובדים
 • העברת נתונים לאקסל
 • ניהול הרשאות גישה למשתמשים

 

דרגו את האפליקציה:
(0 הצבעות)
השאירו תגובה: